01cze

Dzień Dziecka z Nową Inicjatywą

Jak co roku, z okazji Dnia Dziecka, odwiedziliśmy dzisiaj Świetlicę Profilaktyczno-Wychowawczą „Zatoka”, w której popołudnia spędza trzydzieścioro dzieci z rodzin potrzebujących wsparcia. Z okazji Dnia Dziecka, już po raz kolejny, upominki od Stowarzyszenia Nowa Inicjatywa otrzymały też dzieci z rodzin wskazanych przez czechowicki OPS.